Girdi yapan admin

Bilim, Endüstri ve Problemler

Venezuela’nın petrol rezervi, koyu kıvamlı ve işlenmesi kolay olmayan bir cinsten. Peki bir yöntem bulunamaz mı? Zaten ben fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılmasına pek de sıcak bakmıyorum. Ama Karbon, yaşamımız için oldukça gereklidir ve ayrıca sandığımızın aksine dünyamız Karbon, ve insanoğlu için en az onun kadar elzem bir element olan Hidrojen açısından oldukça fakir […]

Sanayi ve Bilim hakkında anektodlar

Gübrelerden ve başka şeylerden Uranyum ve Kadmiyum gibi zehirler toprağa, suya ve başka yerlere saçılıyor. Aslında Uranyum ve Kadmiyum, yerkabuğunda az bulunan ve değeri yüksek elementlerdendir. Ve ayrıca bazı bitkilerin, mantarların vs bu zehirleri topraktan alıp kendi bünyelerinde depoladığını biliyoruz. Bu canlılar bu zehirleri kendi bünyelerinde toplayınca toprak, ağır metallerden temizlenmiş oluyor. Peki bu canlıları […]

Bir takım meseleler

Kötü bir döneme denk geldik, tıpkı 1929 krizi gibi. Kapitalizm gene tıkandı. Belki de günümüz medeniyetinin sonuna geldik. En azından birileri hayatta kalmayı ve varolmayı sürdürecek; ama muhtemelen bunlar günümüz elitleri olmayacak çünkü düzen onların düzeni ve sistem çökerse onlar da herşeyini kaybeder.

AR-GE yatırımları üzerine

Bana göre bir ülke, Gayrısafi Yurtiçi Hasılasının en azından %10’unu ve daha da fazlasını AR-GE yatırımlarına harcamalıdır. Teknoloji ve yenilikler oldukça önemlidir. Tarihte bu anlamdaki belki en büyük olay sanayi devrimi olabilir ama mesela ortaçağ avrupasında nufusun katlanmasını sağlayan ağır pulluğun kullanılmaya başlaması ve nadasa bırakma yöntemlerindeki değişimler gibi yeni tarım teknikleri de oldukça önemli […]

Çıkarları nasıl aşabiliriz

Eğer bir felaket sonucu global medeniyet yok olmazsa hem ucuz, hem bol, hem de temiz enerji üreten cihazların çağı illaki gelecektir. Maliyetler çok düşecek. Ki zaten istenmeyen şey bunun olması. Daha bunun gibi nice şey var, global plütokrasinin çıkarlarına aykırı olduğu için önü kesilen. Aslında şu ana kadar sayısız cihaz icad edildi. Ama bunları kullanamıyoruz. […]

Modern dünyada yapılması gerekenler

Gazali, Muhyiddin Arabi, Thomas Aquinas, Meister Eckhart, Buddha, Nietzsche, Taoizm, Bireycilik, Sokrates, Tradisyonalist Ekol/Perennializm… İstisnasız herşey sorgulanmalı! ‘Ama’ ve ‘ Fakat’ yok!

Günümüz İslamı

İçki içmeyin, zinaya yaklaşmayın demek kolay. Peki yerine ne sunuyorsunuz?  ‘Neden’ sorusunu sorana neden ‘Kes sesini’ diye cevap veriyorsunuz?