Venezuela’nın petrol rezervi, koyu kıvamlı ve işlenmesi kolay olmayan bir cinsten. Peki bir yöntem bulunamaz mı? Zaten ben fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılmasına pek de sıcak bakmıyorum. Ama Karbon, yaşamımız için oldukça gereklidir ve ayrıca sandığımızın aksine dünyamız Karbon, ve insanoğlu için en az onun kadar elzem bir element olan Hidrojen açısından oldukça fakir bir gezegendir. Aslında fosil yakıtlar, Azot ve Kükürt gibi safsızlıklardan arındırılabildiği takdirde hiçbir zararı olmayan; tam tersine su ve karbon dioksit gibi çok elzem şeylere dönüşen bir yakıttır. Günümüzde karbon dioksite karşı müthiş bir düşmanlık var. Ama karbon dioksit olmadan fotosentez ve dolayısıyla da besin elde etmemiz mümkün değildir. Ayrıca gelişmiş teknolojili seralarda ürünlerin büyüme hızını arttırmak adına ortama karbon dioksit basılır. Ancak fosil yakıtları azot ve sülfür gibi safsızlıklardan arındırmak çok ciddi bir maliyet gerektirir ve dolayısıyla karları çok düşüreceği için bu yapılmaz. Ama aslında zaten bize zarar veren de o safsızlıklardır. Aynı safsızlık meselesi fosfat gübrelerinde de mevcuttur. Fosfat gübrelerinde uranyum ve kadmiyum, safsızlık olarak çok yüksek miktarlarda mevcuttur ve fosfatı bu safsızlıklardan arındırmak maliyeti çok arttıracağı için bu yapılmamaktadır.

Medeniyetlerin enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji olmadan medeniyetler ilerleyemez! Aslında gerçekten çok ucuz, çok bol ve çok temiz enerji kaynakları var. Ama bu kaynakları ancak günümüzde ortodoks bilimin izin verdiği kaynakların talebi karşılamakta yetersiz kalması ve bunun sonucunda da enerji fiyatlarının muazzam bir kriz yaratacak düzeyde astronomikleşmesi noktasında kullanabilmeye başlayacağız. Bu ne zaman olacak peki? Aslında günümüzde pek çok ülkede sıradan insanlar yoksullaştı ve dolayısıyla da bu yoksullaşan insanlar oldukça gergin! 1929 krizindeki ortamın 2. Dünya savaşını getirdiği söylenir ve gene benzer bir döneme geldiğimize dair analizler var! Bana sorarsanız bence bir nükleer savaş ihtimali sıfır değil ama yüksek de değil. Çünkü nükleer savaşın kazananı olmaz ve dolayısıyla da bir nükleer savaşı ancak kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olan göze alabilir! Ama pek çok ülkede iç savaşlar çıkarsa şaşırmam doğrusu! Batı ülkeleri geriliyor ve Asya ülkeleri yükseliyor gibi duruyor. Zaten batı ülkelerinde bir demografik değişim de söz konusu. Peki petrolün varil fiyatı 500-1000 dolar vs olursa ne olur? O zaman belki havadaki karbondioksitten ve deniz suyundan bile hidrokarbon elde etmek karlı hale gelir. Bunun dışında yenilenebilir enerjinin de bir limit noktası var. Enerji tükenmeyecek ama daha fazlası da elde edilemeyecek! Güneş paneli koyabileceğiniz, rüzgar türbini koyabileceğiniz, baraj yapabileceğiniz daha fazla yer kalmayınca ne olacak? Şimdi söyleyeceklerimi iyi aklınızda tutun; günü geldiğinde ‘Demişti’ diyeceksiniz: Sıcak füzyon enerjisi bir anda bulunuverecek! Aslında çoktan bulundu. Ama şimdi devreye sokulursa enerji sektörünün karlılıklarında ciddi problemler oluşur! O yüzden rafa kondu ve gününü bekliyor! Peki neden sıcak füzyon? Soğuk füzyonu basit bir lise laboratuarında bile yapabilirsiniz! Ama sıcak füzyon için ciddi tesisler gereklidir. Ve tabi bu çapta bir ademi merkeziyet, düzenin istemediği birşey! Aslında akışkanlar, yerçekimi ve eylemsizlik gibi şeylerden dahi kullanılabilir enerji elde etmek mümkün; ama istenmiyor!

Günümüzde dünyadaki balık populasyonlarının tükeniyor oluşu gerçek bir sorun! Bunun dışında beyaz balinalar öldüğü zaman bedenlerinde ölülerini zehirli atık saymamıza yetecek kadar yüksek miktarda zehirli kimyasal birikiyor! Neden ciddi problemlere neden olacak miktarda azot, fosfor ve potasyum gübresinin denize akmasına izin veriyoruz? Halbuki denize aktığında zarar yaratırken tekrar tarımda kullanabilsek aksine çok yararlı olacak! Bunun dışında ineklerin metan saldığı söyleniyor! Metan dediğimiz gaz, doğalgazın ana bileşenidir! Neden ineklere düşmanlık etmek yerine ürettikleri gazı kullanamıyoruz? Peki neden mikroplastikleri geri dönüştüremiyor veya en azından yakıt olarak kullanamıyoruz? Sorulması gereken daha neler neler var… Alüminyum üretiminden çok ciddi miktarda kırmızı çamur çıkıyor. Bildiğim kadarıyla oldukça bazik! Peki kullanılabilir karbondioksit elde etmekte kullanamaz mıyız? O kırmızı çamuru daha kim bilir nelerde nelerde kullanabiliriz… Zaten çok yüksek miktarda demir ve titanyum içeriyor bu çamur; mesela dünyanın demir ve titanyum üretimi arttıkça kırmızı çamurun madeni cevher olarak kullanılması beni hiç şaşırtmaz! Zaten alüminyum, titanyum, magnezyum, nikel, krom gibi metallerin üretiminde muazzam maliyetler var ve enerjinin ucuzlayıp bollaşması bu maliyetleri çok aşağılara çekebilir. Ama tabi böyle bir olasılığın kaybedenleri de olacaktır elbette! Zaten teknoloji çoktan hazır olmasına rağmen laboratuar yapımı organlar ve sinir hücrelerinin iyileşmesini sağlayacak ilaçlardan bizi mahrum bırakıyorlar! Bunun dışında kenevirin ilaç, kağıt, hayvan yemi, bitkisel yağ, plastik, beton, yakıt, tekstil gibi pek çok alanda yarattığı rekabet nedeniyle bu muhteşem tarım ürününe de muazzam bir düşmanlık var! Daha neler neler var…

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir