Her ikisinin de ateist olması dışında birbirinden çok farklı dünya görüşlerine sahib iki insan. Ama her ikisinin de ateist olmasının çok ötesinde bir ortak yanları var.

Her ikisi de hristiyanlığın baskıcı yanlarına tepki olarak aydınlanma dönemiyle ortaya çıkan sekülerizmin aşırı örneklerinden. Ama çok önemli benzerlik bu değil. Marx’ın ekonomi tezleri o kadar doğru ki inkar edemediğiniz için ağzından çıkan lafı Allah kelamı zannediyorsunuz. Aynı şey LaVey’in insan doğasıyla ilgili görüşleri için de geçerli. Ama her ikisinin de saçmaladığı yerler var: Mesela LaVey, ‘Şeytana selam olsun’ anlamında ‘Shemhamforash’ diye bir kelime kullanıyor ama internette araştırdığınızda ibranice olan bu kelimenin tam tersine ‘Tanrının 72 adı birden’ manasına geldiğini bulabilirsiniz. Kendisini yanılmaz ve yanıltılamaz zanneden LaVey demekki saçmalayabiliyormuş. Bunun dışında LaVey’in hayatını incelediğinizde işi ranta çevirmeye pek ilgili olduğunu ve bunda da iyi bir başarı kazandığını görebilirsiniz. Aynı şekilde ekonomi tezlerinde tek bir hata bulamayacağınız Marx, devrimi işçi sınıfından bekliyor ama bugüne kadar işçi sınıfı tek bir devrim bile yapmadı; ekim devrimini dahi yapanlar toprak reformu isteyen köylülerdi. Tam tersine Marx’ın nefret ettiği lümpenproletarya’nın devrimci gücünü devrimci hareketler tarihi göstermiştir ve ayrıca tıpkı Frantz Fanon’un dediği gibi lümpenproletarya dahil edilmediği devrimlerde karşı saflarda çok büyük bir güç olarak yerini almıştır. Kültürel Marksizm ise bambaşka bir konu. Kültürel Marksizm cinsiyetler arası savaşı iyice körüklemiş ve aile kurumuna düşmanlığı ile doğanın dengesini de bozduğu için insanların moderniteden kaynaklanan psikolojik sorunlarının katlanmasına neden olmuştur. Kültürel Marksizm ise Frankfurt okulundan itibaren Marx’ın öngördüğünün ve hayal ettiğinin çok ötesine geçmiş ve günümüzde eşcinsel evlilik, cinsiyet değiştirme, vegan ekstremizmi ve climategate gibi şeylerle karşılaşır olduk. Bütün büyük adamlar saçmalayabilir. Ama Marx ve LaVey konusunda şöyle bir sorun vardır: İkisinin de tezlerinin çoğunluğu inkar edilemeyecek kadar doğru olduğu için okuyucular istisnasız her kelimesini doğru zannediyor ve bu da takipçilerinin hata yapmanın ötesinde hata yaptıklarını asla farkedememelerine ve o hatada ısrar etmelerine neden oluyor. Güney Afrika’daki EFF ve günümüz Rusyasındaki Komünist parti gibi çok az örnek dışında dünyada solun tamamı fakir fukaranın dertlerinden çok; eşcinsellik, veganlık, çevrecilik, vs ile uğraşıyor. Aynı şekilde SSCB’yi bitiren şey de yobazlıktı. Çin ise Mao’dan sonra Komünizm’in çoğu görüşünü terketti. LaVey hakkında böyle örnekler veremeyeceğim çünkü LaVeyan satanizm hiçbir zaman Marksizm çapında bir gücün ve etkinin yakınına bile yaklaşamadı; çoğunlukla marjinal bir hareket ve fikir akımı olarak kaldı.

Marx da, LaVey de bence çok değerli fikir adamları. Ama hata yapmamak için onları okurken soru işaretini hep bir köşede tutmalısınız. Dediğim gibi çok faydalanabilirsiniz ama soru işareti koymayı asla unutmayın.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir