İstisnasız herşey sorgulanmalı. Batı değerleri de sorgulanmalı. Yerel değerler de sorgulanmalı. Dünyanın geri kalanındaki değerler de sorgulanmalı. Aklınıza ne geliyorsa sorgulanmalı!

Batılılar değerlerini tartışılmaz doğru olarak görüyor ve bizim gibi batılı olmayanlara da bunu dayatıyor. Biz ise ya batı değerlerine teslim oluyoruz ya tepki olarak körü körüne kendi değerlerimize yapışıyoruz veya bu ikisinin bir karışımını yapıyoruz. Halbuki önemsememiz gereken şey mutlak gerçek ve doğru olmalıdır. Hiçbir medeniyet ve kültür, hatasız ve yanlışsız değildir. ‘Ya batı ya İslam’ şeklinde bakıyoruz. Fakat mesela benim klasiklerini çok sevdiğim Çin var. Mesela Japonya var. Mesela New Age ile popülerleşen Hindistan var. Mesela Amerikan yerlileri var. Daha neler neler var! Hepsinde de doğru ve yanlış birbirine karışmıştır. Çünkü hepsi de insan ürünü şeylerdir. Ayrıca kendi yargımız da mutlak doğruyu bulmakta zorlanabilir. Mesela Hindistan’da dalit kastından olanların çektiği acıları görüp üst kastlardaki yoksulların çektiklerini neden görmüyoruz? Veya mesela batı ülkelerindeki fakir beyaz erkekleri?

Mükemmele ancak ermiş kişiler ulaşabilir. Ama istisnasız herşeyi sorgulamak bu yolda çok önemli bir adım olabilir. Tabi bazı şeyleri sorgulamadığımızı farketmek de zor olabilir. Bazı şeyleri sorgulamak aklımıza bile gelmez. Halbuki Kuran dahi inananlarına ‘Beni sorgulamayın’ demez. 19. Yüzyılda batı uygarlığı dünyanın hakimi oldu ve dünyanın geri kalanında herşey allak bullak oldu çünkü batılılar kendi kültürünü ve değerlerini diğer milletlere dayattı. Mesela günümüzde Çin de emperyal ama kendi kültürünü dayatmıyor. Veya SSCB kültür dayatması yaptı ama kolonisi sayılabilecek yerlere gerçekten medeniyet de götürdü. Ama batılılar hem sömürüyor hem de asimile etmeye çalışıyor. Mesela Voodoo gibi geleneksel tıp kendine ancak kuytu köşelerde yer bulabiliyor. Halbuki Ortodoks Tıbbın geçmişinin Voodoo’dan hiçbir farkı yok. Gerçi burada günümüzdeki ticari kaygıların da etkisi var. Rene Guenon; batı uygarlığının sadece maddi anlamda gelişmiş ancak diğer anlamlarda gelişmemiş tek medeniyet olduğunu söyler. Batıya kendi içinden bir eleştiri. Aslında Rene Guenon bugünkü Müslümanların çoğundan daha müslüman çünkü Rene Guenon kendi medeniyetini reddedip İslamı seçmiştir; bugünkü müslümanların çoğu ise, ama az ama çok batılılaşmıştır. Batı asla onları kabul etmeyecektir; ama batılı olmayan bütün kültürler medeniyetlerini çoktan kaybetti.

Medeniyet yeniden inşa edilebilir. İstisnasız herşeyi sorgulamak bunun için iyi bir başlangıç olacaktır. Yalnız uyarayım ki bu çok zordur ve bunu yapan için çok ağır bir bedel vardır.

Sevgi ve selametle!

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir